"Samen voor een duurzame sportaccommodatie" 

Samen voor een duurzame sportaccommodatie

GroenWater is een Innovatief circulair (decentraal) systeem waarmee we water kunnen opvangen, bergen & hergebruiken. Dit doen we met een water zuiverend kunstgrasveld die voor de gehele omgeving prachtige duurzame oplossingen biedt!  

GroenWater

Water, sport, klimaatbestendigheid & circulariteit combineren toekomstdromen? Nee! GreenSource biedt de oplossing met het project GroenWater.

De Groene Veste 

Met GroenWater leggen we fantastische verbinding naar watermanagement in de wijk met een grote maatschappelijke en economische relevantie. We willende eerste voetbalvereniging en Ontmoetingspark in Overijssel zijn dat deze zaken met elkaar verbindt om een oplossing te bieden voor de omgevingsproblematiek m.b.t. klimaatverandering op kleine schaal. 

GreenSource 

Het systeem GreenSource draagt bij aan een duurzame wereld met een toegankelijk systeem voor veilig water, gezondheid, vitaliteit en sociaal welzijn. GreenSource helpt lokale partners een duurzame business op te zetten die de gemeenschap voorziet van basisbehoeften als schoon drinkwater, beweging, sociaal contact en werkgelegenheid.