"Aandacht voor schoon drinkwater, beweging, sociaal contact & werkgelegenheid" 

GreenSource

Het GreenSource systeem is een ‘gezondheidsconcept’ bij uitstek, dat een eerste stapje is op weg naar circulariteit, communities op weg helpt bij het creëren van banen en doordoor ook armoede bestrijdt en last but not least kennis overbrengt. 

 

Het GreenSourcesysteem draagt bij aan een duurzame wereld met een toegankelijk systeem voor veilig water, gezondheid, vitaliteit en sociaal welzijn. GreenSource helpt lokale partners een duurzame business op te zetten die de gemeenschap voorziet van basisbehoeften als schoon drinkwater, beweging, sociaal contact en werkgelegenheid.

Innovatie & Technologie 

Het GreenSource systeem is een innovatieve multidisciplinaire oplossing voor een wijk om toegang te hebben tot schoon water. Het unieke van dit systeem is dat een opstelling van membraantechnologie in een ‘plug and play’ container uiterst schoon water maakt. Normaal gesproken wordt membraantechnologie gebruikt op grote industriële schaal. Nu wordt het op kleine decentrale schaal gebruikt. De combinatie van het filtratiesysteem en de waterberging en het kunstgras is samen meer waard dan de componenten zelf. Met een mooi woord heet dit systeemintegratie. Het systeem kan 17 miljoen gezuiverd water per jaar genereren.

Duurzaamheid 

Opgevangen regenwater wordt niet alleen gebruikt voor drinkwater, maar ook voor besproeiing van de velden en het doorspoelen van de toiletten. Daarnaast wordt de moestuin, en in de toekomst de stadstuin, geïrrigeerd met het regenwater. 

 

Op vele fronten wordt er rekening gehouden met duurzaamheid. De ‘slimme regenton’ is CO2 neutraal, de energieopwekking gebeurt door middel van zonnepanalen en het systeem is opgebouwd uit te recyclen materialen. Er is dus sprake van een efficiënte omgang met grondstoffen, inclusief energie en water. 

 

De milieubelasting is bovendien geminimaliseerd als het gaat om verwachte levensduur, garantstelling van leveranciers, goedkope vervanging onderdelen en hergebruik van eindmaterialen.

Meer info & achtergrond 

In Zuid-Afrika heeft GreenSource BV (een dochterbedrijf van de Stichting AMMON) in de loop der jaren 20 velden aangelegd met een decentraal waterbergings- en zuiveringssysteem zodat communities in rurale gebieden toegang hebben tot schoon drinkwater en een kwalitatief goed sportveld om met name ook (in die landen) te voetballen. In het gebied met een schooltje, waar het bedrijf het eerste veld installeerde in 2016, gingen 10 kinderen per week naar het ziekenhuis omdat zij vervuild water dronken. 

Green Source: WATER AIDED
Smart Solution Festival 2018 | Saxion University of Applied Sciences
GreenSource
Sports for Water – Boshoek primary school pitch
South Africa – The Good News
Groundbreaking system provides an innovative solution
GreenSource
Water Project
TenCate Field in a box
Community development with sports in India
GreenSource
Drinking Water and Sports
World Economic Forum
Football pitches turns rain into drinking water for school children