"GroenWater heeft een enorm maatschappelijk bereik"

Een enorm maatschappelijk bereik 

Het Ontmoetingspark Rigtersbleek wordt de locatie voor het Nederlandse GreenSoursesyteem. Hiermee heeft GroenWater ook direct een maatschappelijk bereik.  Voetbalvereniging Rigtersbleek is een zeer maatschappelijk betrokken club; veel leden kunnen profiteren van hetgeen de waterzuivering oplevert, en tegelijkertijd kunnen ze gebruik maken van een hoogwaardig kunstgrasveld. 

Voor de hele wijk 

Niet alleen leden van de club profiteren van de voordelen van het project, maar voor alle bezoekers van het Ontmoetingspark en de inwoners van de wijk. Zo zal het voetbalveld bijvoorbeeld ook door Scoren in de wijk gebruikt kunnen worden en door scholen uit de omgeving voor gymlessen. Het Ontmoetingspark is voor iedereen straks als het ware een slimme, en CO2 neutrale regenton. 

Werkgelegenheid & Educatie 

Kwetsbare doelgroepen worden straks opgeleid om het, relatief eenvoudige en voordelige onderhoud, van het GreenSourcesysteem te gaan doen. Het ontwerp van de installatie is zodanig dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het eenvoudig kunnen onderhouden, repareren en aan het eind van de levensduur kunnen vervangen door een nieuwere versie. De container bij Rigtersbleek wordt ook een lerende omgeving, in samenwerking met scholen.

 

- meer info volgt - 

Wat willen wij realiseren?

Het GreenSource systeem is een mooi voorbeeld van “open innovatie” op basis van de bovengenoemde maatschappelijke en economische vraagstukken. Koninklijke TenCate, Pentair and Drain Products (voormalig Wavin) hebben in de afgelopen jaren hun krachten gebundeld om een duurzame oplossing te vinden voor het drinkwaterprobleem in de wereld. Het consortium kwam voor haar projecten uit in Zuid-Afrika. 

Zaken als kennis van (duurzame) kunstgrasvelden, waterberging en zuivering van water kwamen in een heel praktische wijze bijeen in het in 2011 door Martin Olde Weghuis (voormalig Koninklijke TenCate, heden: voorzitter Stichting AMMON) bedachte GreenSourcesysteem. 

Het GreenSource systeem: Verbinden van sport • Waterzuivering • Waterhergebruik

Het project de “G-veste” werd geboren

De Stichting AMMON alsmede de organisatie GreenSource BV hadden in 2019 een ontmoeting met het bestuur Stichting Vrienden van G van Voetbalvereniging Rigtersbleek. Al pratende werd het project de “G-veste” geboren. Het GreenSourcesysteem als G(roene)-veste, een plek waar o.a. de G-voetbalelftallen zouden kunnen spelen. Dit idee en de positionering van AMMON/GreenSource in Nederland kwam daarmee samen. AMMON/GreenSource is namelijk sinds 2019 de Nederlandse markt aan het verkennen op gebied van duurzame accommodaties/bedrijven etc. en uiteraard hoort daar een mooie showcase in Enschede bij. Een zogeheten living lab waar het GreenSource systeem verder ontwikkeld kan worden. De wereld gaat snel, technologie ook. Zoals met de iPhone, zie je straks ook een GreenSource 2.0., 3.0 etc. Nederland is immers een prototype land, als het gaat om business moet je als bedrijf voor een beetje volume wel internationaal kijken. 


Waar kan nu de showcase GreenSource, de living lab, beter staan dan bij Ontmoetingspark Rigtersbleek? Eén van de grootste voetbalclubs in de regio die ook nog zeer maatschappelijk betrokken is en bijna haar 110-jarig bestaan viert. Daarnaast vindt AMMON ‘inclusief sporten’ erg waardevol; Rigtersbleek heeft één van de grootste G-voetbalafdelingen van Nederland en is een broeinest van sociale- & maatschappelijke activiteiten met een belangrijke wijkfunctie. 

Er kwamen dus wensen van verschillende partijen bij elkaar; in ieder geval voldoende om medio 2019 een verkenning op te starten voor het project GroenWater om de G(roene)-Veste te realiseren. 


Via het Stichtingsbestuur Vrienden van G en AMMON kwam ook de vraag of het Ontmoetingspark zou kunnen dienen als ‘fieldlab’ in het 6-jarig project dat de Universiteit Twente (ITC) aan heeft gevraagd bij NWO (landelijke researchagenda). Het project van de Universiteit Twente is erop gestoeld om data te verkrijgen op een plek in Enschede waar men last heeft met droogte, hevige regenval en overstroming. Het project beoogd een digitaal citymodel te ontwikkelen die door middel van ‘forecasting’ maatregelen kan nemen tegen overstromingen, droogte etc. Het GreenSource systeem dient dan als een soort ‘slimme regenton’. Het project heet: Fundaments for climate robust cities and societal implementation. De Stichting AMMON sponsort dit project voor 60.000 euro en dus ook indirect het Project GroenWater.