V.V. Rigtersbleek stelt haar Ontmoetingspark beschikbaar

In de maand juli verscheen er op de website van voetbalvereniging Rigtersbleek, de club die haar Ontmoetingspark beschikbaar stelt voor ons project, onderstaand nieuwsbericht: 


In samenwerking met vele partijen gaan wij de wereld een klein stukje verbeteren. In 2019 was er de ontmoeting tussen het bestuur van Stichting Vrienden van G en Stichting AMMON. Tijdens deze ontmoeting werd al brainstormend het project ‘GroenWater’ geboren. 
 
GroenWater is een Innovatief circulair (decentraal) systeem waarmee we water kunnen opvangen, bergen & hergebruiken. Dit doen we met een water zuiverend kunstgrasveld die voor de gehele omgeving prachtige duurzame oplossingen biedt!  


Stichting AMMON heeft in het verleden een water zuiverend kunstgrasveld naar de Afrikaanse en Aziatische markt begeleid met de innovatieve product ‘GreenSource’. Nu ziet de stichting ook mogelijkheden om de Nederlandse markt te betreden. Dit in het kader van de realisatie van de duurzame sportaccommodaties én aansluitend bij de toenemende klimaatproblemen.


Een duurzame invulling

Het GreenSource-systeem draagt bij aan een duurzame wereld. Het is een toegankelijk systeem voor de levering van veilig water, gezondheid, vitaliteit en sociaal welzijn. Allemaal aspecten waar De Bleek, vanuit haar maatschappelijke rol, graag een bijdrage aan levert. Door het plaatsen van een water zuiverende kunstgrasveld op het Ontmoetingspark zetten we hierin een eerste stap. Daarbij wordt er een combinatie gemaakt met een awareness & opleidingsprogramma voor kwetsbare doelgroepen. Op deze manier wordt er een duurzame invulling gegeven van de maatschappelijke en economische rol van ons als vereniging.


Waardevol & uniek

Wij zijn de eerste sportvereniging en Ontmoetingspark in Overijssel die, met het project GroenWater, een duurzame verbinding legt naar het watermanagement. Met de betrokken partijen gaan we zo gezamenlijk een oplossing bieden voor de klimaatverandering. Dat er kwetsbare doelgroepen ingezet én opgeleid worden voor het onderhoud van het systeem uit te voeren maakt dit project extra waardevol en uniek.


Van droom naar realiteit 

Een toekomstdroom wordt hiermee werkelijkheid voor onder andere Stichting AMMON en de andere partijen die zich inzetten voor klimaat en duurzaamheid. De wensen om de wereld een kleine beetje te verbeteren door samenwerking en innovatie gaan tot realisatie komen. Er wordt een verbinding gemaakt tussen water, sport, klimaatbestendigheid, circulariteit en inclusiviteit met het project GroenWater. Een project waar we met z’n allen hard voor moeten werken en waarbij er afhankelijkheid is van sponsoren, subsidies en donaties.


Samen voor duurzaamheid  

Concreet houdt dit in dat het project inmiddels haar locatie heeft gevonden in Nederland, en dat er al met veel betrokkenen enthousiaste en veelbelovende stappen zijn gezet. Om de vervolgstappen te zetten zijn er bijdragen nodig van subsidienten en sponsoren. Deze bijdragen zijn nodig voor de installatie van het GreenSource-systeem, de installatie van het wateropvangsysteem t.b.v. daken, het aanleggen van de benodigde leidingwerk en de start van de opleiding voor de kwetsbare doelgroep. Het projectteam, waar ook enkele bestuursleden van Stichting Vrienden van de G en v.v. Rigtersbleek onderdeel vanuit maken, is dan ook op zoek naar personen en organisaties die dit project een warm hart toedragen. Met nog meer mooie verbindingen tussen diverse partijen geloven we erin dat er vanaf 2021 een prachtig kunstgrasveld in de wijk Twekkelerveld ligt die op vele manieren een waardevolle en duurzame bijdrage levert aan het klimaat, de mensen uit de wijk en duurzaamheid in het algemeen.