GroenWater legt fantastische maatschappelijke & economische verbindingen

Met het project GroenWater leggen we fantastische verbinding met diverse partijen die ten goede komen van de wijk Twekkelerveld in Enschede.

Initiatiefnemers

Het kernteam van het project GroenWater is verantwoordelijk voor de zogenaamde architectuur van het project en draagt de verantwoordelijkheid over de operationele gang van zaken. Het team bestaat uit afgevaardigden van onderstaande organisaties. 

Stichting AMMON is één van de initiatiefnemers en heeft reeds 105 innovatieprojecten begeleid. Ze waren al betrokken bij het project in het buitenland die zeer succesvol te noemen zijn (o.a. in Zuid-Afrika). In Europa is het GreenSourcesysteem nieuw en brengt tegelijkertijd extra innovaties met zich mee. 

Stichting Vrienden van de G wil het mogelijk maken om mensen met een beperking (zowel geestelijk als lichamelijk) actief en passief te laten bezig zijn met de voetbalsport. Dit doen ze in zeer nauwe samenwerking met voetbalvereniging Rigtersbleek in Enschede. Tot nu toe met veel succes! De club telt bijna 100 G-leden en is hiermee één van de grootste G-afdelingen in Nederland. 

Voetbalvereniging Rigtersbleek bestaat al sinds 1910, telt ruim 1.000 leden en is een ambitieuze, sportieve en sociale vereniging. Het heeft in de wijk Twekkelerveld de beschikking over een multifunctioneel Ontmoetingspark. 

Ontmoetingsclusters Enschede is een cooperatie in Enschede met als gedachtegoed ‘Ontmoeten, Verbinden & Samenwerken’. Zeven sportverenigingen zijn inmiddels lid, waaronder ook v.v. Rigtersbleek. Door het lidmaatschap draagt de club uit achter het gedachtegoed te staan en in de praktijk laat het dit onder andere zien door een Ontmoetingspark te zijn; een sportaccommodatie die voor iedereen, van ’s ochtends tot ’s avonds, toegankelijk is. 

Partners

De kennis van gerenommeerde bedrijven uit de regio (o.a. Koninklijke TenCate, Pentair, Drain Products en AMMON) worden ingezet om de (duurzame) kunstgrasvelden, waterberging en -zuivering te realiseren in de wijk middels het GreenSourcesysteem.  

Het project leent zich ook uitstekend voor innovatie en kennisuitbreiding middels het creëren van een Living Lab; Universiteit Twente heeft via ITC hiervoor een zesjarige projectsubsidie aangevraagd bij het NWO.

- binnenkort meer info – 

Fondsen & subsidies

Om het project GroenWater te laten slagen is steun en support nodig. We zoeken daarom naar donateurs en alternatieve mogelijkheden in bijdragen om dit prestigieuze project te realiseren. Hieronder een overzicht van support van o.a. fondsen en subsidies die al toegekend zijn. 

Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds 

Jaarlijks steunt bierbrouwer Grolsch initiatieven uit de regio. Met het ‘Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds’ stimuleert Grolsch de sociale en economische groei in de regio. Bij de beoordeling van initiatieven wordt een groot belang gehecht aan enerzijds karakter en ondernemerschap, en anderzijds aan innovatie en duurzaamheid. 


In juni werden de drie gehonoreerde projecten bekend gemaakt. Ook het project GroenWater behoort tot de gelukkigen om de support van Grolsch te ontvangen.

Wat willen wij realiseren?

Het GreenSource systeem is een mooi voorbeeld van “open innovatie” op basis van de bovengenoemde maatschappelijke en economische vraagstukken. Koninklijke TenCate, Pentair and Drain Products (voormalig Wavin) hebben in de afgelopen jaren hun krachten gebundeld om een duurzame oplossing te vinden voor het drinkwaterprobleem in de wereld. Het consortium kwam voor haar projecten uit in Zuid-Afrika. 

Zaken als kennis van (duurzame) kunstgrasvelden, waterberging en zuivering van water kwamen in een heel praktische wijze bijeen in het in 2011 door Martin Olde Weghuis (voormalig Koninklijke TenCate, heden: voorzitter Stichting AMMON) bedachte GreenSourcesysteem. 

Het GreenSource systeem: Verbinden van sport • Waterzuivering • Waterhergebruik

Het project de “G-veste” werd geboren

De Stichting AMMON alsmede de organisatie GreenSource BV hadden in 2019 een ontmoeting met het bestuur Stichting Vrienden van G van Voetbalvereniging Rigtersbleek. Al pratende werd het project de “G-veste” geboren. Het GreenSourcesysteem als G(roene)-veste, een plek waar o.a. de G-voetbalelftallen zouden kunnen spelen. Dit idee en de positionering van AMMON/GreenSource in Nederland kwam daarmee samen. AMMON/GreenSource is namelijk sinds 2019 de Nederlandse markt aan het verkennen op gebied van duurzame accommodaties/bedrijven etc. en uiteraard hoort daar een mooie showcase in Enschede bij. Een zogeheten living lab waar het GreenSource systeem verder ontwikkeld kan worden. De wereld gaat snel, technologie ook. Zoals met de iPhone, zie je straks ook een GreenSource 2.0., 3.0 etc. Nederland is immers een prototype land, als het gaat om business moet je als bedrijf voor een beetje volume wel internationaal kijken. 


Waar kan nu de showcase GreenSource, de living lab, beter staan dan bij Ontmoetingspark Rigtersbleek? Eén van de grootste voetbalclubs in de regio die ook nog zeer maatschappelijk betrokken is en bijna haar 110-jarig bestaan viert. Daarnaast vindt AMMON ‘inclusief sporten’ erg waardevol; Rigtersbleek heeft één van de grootste G-voetbalafdelingen van Nederland en is een broeinest van sociale- & maatschappelijke activiteiten met een belangrijke wijkfunctie. 

Er kwamen dus wensen van verschillende partijen bij elkaar; in ieder geval voldoende om medio 2019 een verkenning op te starten voor het project GroenWater om de G(roene)-Veste te realiseren. 


Via het Stichtingsbestuur Vrienden van G en AMMON kwam ook de vraag of het Ontmoetingspark zou kunnen dienen als ‘fieldlab’ in het 6-jarig project dat de Universiteit Twente (ITC) aan heeft gevraagd bij NWO (landelijke researchagenda). Het project van de Universiteit Twente is erop gestoeld om data te verkrijgen op een plek in Enschede waar men last heeft met droogte, hevige regenval en overstroming. Het project beoogd een digitaal citymodel te ontwikkelen die door middel van ‘forecasting’ maatregelen kan nemen tegen overstromingen, droogte etc. Het GreenSource systeem dient dan als een soort ‘slimme regenton’. Het project heet: Fundaments for climate robust cities and societal implementation. De Stichting AMMON sponsort dit project voor 60.000 euro en dus ook indirect het Project GroenWater.